PROJELER

Devlet ve Özel Sektör Projeleri

Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı Projesi

SELİM DOĞAN,AHMET AYGÜN,BİLGEHAN NAS,SİNAN UYANIK,TAYLAN DOLU

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Diğer kamu kuruluşları (Yüksek Öğretim Kurumları Hariç) Tamamlandı , 09.06.2017 -06.11.2017 , 1500000 TÜRK LİRASI

Proje Konusu

Atıksu arıtma tesisi ve sanayi atıksularının yeniden kullanımına ilişkin ülkemize özgü yasal düzenlemelerin ve klavuzların geliştirilmesi

Marmara Denizi’nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi Projesi

DİNÇER GÜLEN,MEHMET SAKINÇ,BAHATTİN YALÇIN,SONER ÇUBUK,İBRAHİM İLKER ÖZYİĞİT,AHMET AYGÜN,NEŞE  YILMAZ,LEVENT ARTÜZ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Özel Kuruluşlar Tamamlandı , 29.02.2016 -05.05.2017 , 75000 TÜRK LİRASI

Katı Atık Depolama Sahası SızıntıSularından Amonyak ve Sülfatın Strüvit ve Etrenjit Çöktürmesi ile Arıtılabilirliğinin YüzeyYanıt Yöntemiyle Modellenmesi ve Optimizasyonu

 AHMET AYGÜN,SELİM DOĞAN,MEHMET EMİN ARGUN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı , 24.09.2014 -24.03.2017 , 60000 TÜRK LİRASI
 

Proje Konusu

Katı Atık Depolama Sahası SızıntıSularından Amonyak ve Sülfatın Strüvit ve Etrenjit Çöktürmesi ile Arıtılabilirliğinin YüzeyYanıt Yöntemiyle Modellenmesi ve Optimizasyonu

Ülke Genelindeki Evsel Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Mevcut Durumlarının Tespiti Revizyon İhtiyacının Belirlenmesi Projesi

AHMET AYGÜN

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)Tamamlandı , 01.04.2016 -07.12.2016 , 2478000 TÜRK LİRASI

Proje Konusu

Türkiye genelindeki Evsel Kentsel Atıksu Arıtma Tesisleri ziyaret edilmiş mevcut durumları revizyon ihtiyaçları tespit edilmiş ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmuştur

Entegre Çevre İznine Tabi Otomotiv Üretim Tesislerinin Uyum Durumları ve Gerekliliklerinin Belirlenmesi Projesi

AHMET AYGÜN

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)Tamamlandı , 13.10.2015 -06.12.2016 , 960000 TÜRK LİRASI
 

Proje Konusu

Entegre Çevre İzni kapsamında otomotiv sektörüne özel entegre izin altyapısının oluşturulması ve geçiş tarihinin belirlenmesine yönelik olarak proje sürdürülmüştür Proje kapsamında saha ziyaretleri gerçekleştirilmiş eğitim programları düzenlenmiş sektörün MET lere uyumu için maliyet çıkartılmış olup ayrıca sektörün kullanabilmesi için sektör kılavuzu hazırlanmıştır

Havza Koruma Eylem Planları Tedbir Stratejileri Kitapçığı

AHMET AYGÜN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı, 01.01.2013 -01.01.2014 , 143000 TÜRK LİRASI
 

Proje Konusu

Havza koruma eylem planlarının genel olarak değerlendirilmesi tedbir stratejilerini uygulama aşamasında yetki sorumlulukları ve termin sürelerinin tanımlanmasını içermektedir

Kozanlı Gökgöl Sulak Alan Yönetim Planı Alt Projesi

AHMET AYGÜN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı, 01.01.2013 -09.09.2013 , 59000 TÜRK LİRASI
 

Proje Konusu

Kozanlı Gökgöl Sulak Alanı yönetim planı kapsamında mevcut durum tespiti olası baskılar ve koruma ve iyileştirme çalışmları için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi

Boron Doped Diamond (BDD) Elektrotlar Kullanılarak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi Atıksularının Elektro-Oksidasyonu

AHMET AYGÜN

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı , 07.04.2017 -07.10.2018 , 11965,2 TÜRK LİRASI

Katı Atık Deponi Sahası Genç Sızıntı Sularının Elektrokoagülasyon Yöntemi Kullanılarak Arıtılması

AHMET AYGÜN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı , 27.12.2009 -15.01.2012 , 25000 TÜRK LİRASI
 

Proje Konusu

Sızıntı sularının arıtımında elektrokoagülasyon yöntemi kullanılması durumunda optimum işletme şartlarının belirlenmesi ve birim arıtım maliyetlerinin belirlenmesi

Hareketli Yatak Biyofilm Reaktörde Çeşitli Organik ve Hidrolik Yüklerin Atıksu Arıtma verimine Etkisi

AHMET AYGÜN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı , 01.01.2004 -16.07.2006 , 20000 TÜRK LİRASI
 

Proje Konusu

atıksu arıtma tesislerinde organik ve hidrolik yüklemelerde artış sıklıkla karşılaşılan bir durumdur Bu duruma bir çözüm olarak önerilen sentetik taşıyıcı malzeme kullanımının arıtım performansı üzerine etkisinin belirlenmesi projenin konusudur

Tekstil Endüstrisi Reaktif ve Dispers Boya Banyo Atiksularının Elektrokoagülasyon Prosesi İle Arıtımı Yanıt Yüzey Yöntemi İle Optimizasyonu

AHMET AYGÜN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı , 20.05.2008 -08.08.2012 , 22000 TÜRK LİRASI
 

Proje Konusu

Tekstil endüstrisi atıksularından Renk ve KOİ giderim verimlerinin yüzey yanıt yöntemi kullanılarak optimize edilmesidir Tekstil atıksularının karakterize edilmesi için yardımcı kimyasal maddeler dahil fiili durumda uygulanan reçetelere bağlı kalarak boya banyosu atıksuları hazrılanmıştır İşletme parametreleri olarak akım yoğunluğu pH zaman bağımsız değişkenlerinin optimum değerleri belirlenmiştir

Katı atık depolama sahası sızıntı sularından amonyak ve sülfatın strüvit ve etrenjit çöktürmesi ile arıtılabilirliğinin yüzey yanıt yöntemiyle modellenmesi ve optimizasyonu

MEHMET EMİN ARGUN,SELİM DOĞAN,AHMET AYGÜN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TUBİTAK PROJESİ Tamamlandı , 20.05.2008 -08.08.2012 , 22000 TÜRK LİRASI

Proje Konusu
Sızıntı Suyu arıtımı